Loading...

Wat doen we

____


De grote expedities van Columbus, Magellan, Hillary en Picard liggen achter ons. Tegenwoordig gaat de zoektocht uit naar 'next best disruptive thing'. De door Kim en Mauborgne, in hun boek 'The Blue Ocean Strategy'. beschreven 'Blauwe Oceaan' van waarde-innovatie. Het zakelijke niemandsland waar concurrentie niet bestaat. De tegenhanger van de 'Rode Oceaan' waar bedrijven concurreren op prijs en niet op product.

Het internet en de cloud hebben grote invloed op beide oceanen. Denk aan Uber, AirBnb maar ook de invloed van webwinkels als Zalando op winkelketens als - het inmiddels failliete - Vroom&Dreesman (V&D). Een honderddertig oud bedrijf. Voorbeelden van verschuivingen in de Business-2-Consumer markt.

iFour™ bouwt risicodragend webapplicaties in de Business-2-Business markt.

Wat bedoelen wij hiermee? Wij investeren aktief in het realiseren van ideeën. Niet met geld maar met technologie! Als u ons kunt overtuigen dat er een schaalbare en verdedigbare Business-2-Business markt is of kan ontstaan leveren wij, zonder investering van u, de benodigde technologie. Wat vragen wij als tegenprestatie? Een deel van de omzet als u met onze technologie werkt. Groeit u dan groeien wij mee. Slaat het niet aan, bent u niet tevreden? Dan stopt de samenwerking. U wordt niet verplicht om met onze technologie te werken.

Bent u de entrepreneur of innovatief bedrijf met unieke gegevens of bedrijfsprocessen die, wanneer naar de cloud gebracht, een commercieel success kan hebben in de markt?

Kent u een markt waar innovatie Excel heet en het hoogste niveau van samenwerking tot stand komt met E-mail?

Wij investeren in 'blauwe oceaan' expedities door het leveren van de benodigde technologie, creativiteit en tijd. Wij participeren als businesspartner, co-founder en 'technology-investor'.

 

Hoe werken wij

____


Innovatie is een expeditie waar passie, urgentie, teamwork, vastberadenheid maar ook nieuwe technologie samenkomen.

Nieuwe technologie is vaak de basis voor innovatie. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen! Creativiteit en kansen zien is een van de sterke punten van iFour™. Wij zien mogelijkheden waar anderen ze niet zien.

iFour™ participeert aktief in het innovatieve proces omdat we de taal van bedrijven en de technologie spreken. Essentieel is de samenwerking en passie om een businesscase rond te krijgen en uit te voeren.

iFour™ werkt projectmatig en elk project heeft een eigen businesscase.

Wie is onze doelgroep

____

  • Entrepreneurs en innovatieve bedrijven in de blauwe oceaan

 

Wie weet waar de 'Blauwe oceaan' ligt?

Innovatie en business development zijn van levensbelang voor bedrijven. Vele miljarden worden besteed. Het internet, en met name de cloud, zijn de grote katalysator. Veel nieuwe initiatieven zijn op internet technologie gebaseerd. Denk maar aan de blockchain, internet-of-things (Iot) and artificial intelligence. Onderwerpen die een speciaal interesse hebben bij iFour™ omdat wij hier ervaring mee hebben.

Wil je tegenwoordig innoveren dan is kennis en kunde op het gebied van internet noodzakelijk. Waarom? We leven in een informatie maatschappij. Iedereen en alles moet met elkaar kunnen communiceren. Hoe sneller hoe beter.

In de B2B markt zijn nog zeeën aan mogelijkheden. Er kan veel worden verbeterd. Gegevens kunnen optimaler worden gebruikt, commerciëler. Bedrijfprocessen kunnen beter functioneren als de communicatie kracht van het internet wordt toegepast. Entrepreneurs en innovatieve bedrijven weten vaak wel waar de kansen liggen maar hebben niet de IT-kennis, geld en tijd om ze te realiseren.

Wij hebben de passie, creativeit, kennis, financiële slagkracht en het platform om een innovatieve buisinesscase te realiseren.

Neem contact met ons op als u weet waar de blauwe oceaan ligt, maar niet weet hoe je er via het internet op moet komen

 

Wie zijn we

____

Werken bij

____

Contact

____

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact gegevens

QESKE Maastricht

François de Veyestraat 8B
6221 AB Maastricht

Telefoon:
what3words Locatie:
Email:
+31(0)6 11200112
gewelfd.gooien.sluier
roel.westhoff@w4sc.nl
-->